Jak trudno zostać liderem…
27.08.2003Z dużym zaskoczeniem zobaczyliśmy w poświęconym mediom dwutygodniku reklamę miesięcznika Glamour opatrzoną chwytliwym napisem: "Najlepiej sprzedający się miesięcznik na rynku pism luksusowych". Zdziwienie nasze wynika z faktu, że nic nam nie wiadomo o utracie pozycji lidera wśród magazynów luksusowych przez miesięcznik Twój STYL !

Wszystkich zainteresowanych, w tym twórców tej dezinformującej reklamy spieszymy poinformować, że Twój STYL od 13 lat utrzymuje się na pozycji numer 1 wśród magazynów luksusowych.

Ostatnie, letnie numery magazynu Twój STYL: lipcowy, sierpniowy i wrześniowy sprzedały się według naszych prognoz w ilości odpowiednio 439.400, 335.000 i 280.000, podczas gdy wszystko wskazuje na to, że sprzedaż magazynu Glamour za podany wyżej okres nie osiągnie takiego poziomu.

Zwracamy się także do Wydawnictwa G+J z uprzejmą prośbą o większą kreatywność w wymyślaniu headline'ów, przypominając równocześnie, że napis "Najlepiej sprzedający się luksusowy magazyn dla kobiet" od lat zdobi grzbiet miesięcznika Twój STYL i, jak na razie, nic nie wskazuje na to, że grozić nam może utrata tego zaszczytnego tytułu.


«