KOBIETA I ŻYCIE – NAJWIĘKSZY WZROST CZYTELNICTWA!
16.12.2010

Miesięcznik Kobieta i Życie odnotował największy w segmencie wzrost czytelnictwa.

Według najnowszych danych PBC czytelnictwo Kobiety i Życie wynosi ponad 1 300 tysięcy osób i wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,2 %. Był to najwyższy wzrost w segmencie.


Źrodło: PBC General, Millward Brown SMG/KRC; 11.2009-10.2010; CPW; TG: wszyscy; n=48 472, dynamika porównanie: 11.2009-10.2010/11.2008-10.2009.
W skład segmentu wchodzą: Claudia, Dobre Rady, Olivia, Poradnik Domowy, Świat Kobiety, (Naj od Lipca 2010 zmiana periodyczności - wykluczono).
«