Kolejne zmiany w Biurze Reklamy Wydawnictwa Bauer
21.11.2007


Nowy Kierownik w Biurze Reklamy

Małgorzata Dominik od 1 grudnia obejmie stanowisko Kierownika Działu Reklamy Pism Młodzieżowych. W Bauerze pracuje od 2004 roku, ostatnio jako Starszy specjalista ds. Reklamy. Na stanowisku Kierownika zastępuje Tatianę Stelmachów, która została na Dyrektorem tego działu.

Nowy specjalista w dziale reklamy prasy luksusowej

Dominika Jabłońska rozpoczęła pracę w dziale reklamy pism luksusowych na stanowisku specjalisty ds. reklamy.
Poprzednio pracowała w Dziale Badań i Analiz Wydawnictwa. Z magazynem Twój STYL związana jest od roku 2001, kiedy zaczęła pracę jako specjalista w Dziale Rozwoju i Analiz w Wydawnictwa Prasowego Twój STYL.«