Kolejny rok wzrostów Auto Moto i Motoru
09.01.2015

W roku ubiegłym oba tytuły Wydawnictwa Bauer – Auto Moto i Motor odnotowały wzrost rozpowszechniania razem w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2014 średnie rozpowszechnianie razem miesięcznika Auto Moto wyniosło 43 tysiące, a tygodnika Motor – 105 tysięcy*. To kolejny wzrostowy rok – w roku 2013 oba tytuły zanotowały wzrosty odpowiednio 0 4 % (Motor) i 9% (Auto Moto) w stosunku do roku 2012**.

Znakomita kondycja obydwu tytułów Bauera jest wyjątkowa na całym rynku wydawniczym, a w szczególności w segmencie magazynów motoryzacyjnych. Według danych ZKDP *** tylko Motor i Auto Moto zanotowały wzrosty w badanym okresie, podczas gdy dynamika sprzedaży tytułów konkurencyjnych wyniosła -5/-4%.


*Prognozy wydawcy
** Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnie jednorazowe za okres 1-12.2012 oraz 1-12.2013, dynamika rok do roku; opracowanie Wydawnictwo Bauer
*** Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnie jednorazowe za okres 1-9.2013 oraz 1-9.2014, dynamika rok do roku; opracowanie Wydawnictwo Bauer