KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER
04.10.2004

nr. 5, październik 2004

Co się zmieniło, co urosło, jak się sprzedało...

PRASA TELEWIZYJNA

Wszystkie tytuły telewizyjne Wyd. Bauer odnotowały znaczny wzrost przychodów reklamowych w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 wg danych Export Monitora.

TELE TYDZIEŃ
Odnotował wzrost przychodów reklamowych w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 o 12,6% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Przychody w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły: 28 186 500 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

TO I OWO
Tytuł ten odnotował wzrost przychodów reklamowych o 12,1% w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 vs sty'03 - sie'03 - przychody reklamowe w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły: 4 436 719 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych) oraz wzrost sprzedaży egzemplarzowej o 0,8% w I połowie 2004 r vs I poł. 2003; średnie rozpowszechnianie płatne za I poł. 2004 wyniosło: 464 124 egz. (źródło: ZKDP, śr. rozpowszechnianie płatne)

TELE ŚWIAT
Wzrost przychodów reklamowych o 36% w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 w porównaniu do analogicznego okresu sty'03 - sie'03. Przychody te wyniosły w 2004 roku: 4 534 200 PLN
(źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

IMPERIUM TV
Przychody reklamowe wzrosły aż o 54,9% w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym sty'03 - sie'03. Przychody reklamowe za okres: styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły 893 215 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych). Tytuł ten odnotował również wzrost sprzedaży egzemplarzowej o 1,9% w I połowie 2004 vs I połowa 2003, średnie rozpowszechnianie płatne w I poł. 2004 wyniosło: 176 982 egz. (źródło: ZKDP, śr. rozpowszechnianie płatne)


MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV
Odnotowano wzrost przychodów reklamowych o 22,7% w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 w porównaniu do sty'03 - sie'03. Przychody te w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły: 2 174 400 PLN. (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

SUPER TV
Przychody reklamowe wzrosły o 5,5% w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 vs sty'03 - sie'03, w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły one: 1 784 720 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

TELE MAX
Kolejnym tytułem w portfolio tytułów telewizyjnych Wyd. Bauer jest Tele Max, którego przychody reklamowe w okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły: 1 155 600 PLN
(Źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych). Tytuł ten odnotował również znaczny wzrost czytelnictwa o 26% w okresie maj'04 - sierpień 2004 w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym maj' 03 - sie'03. Czytelnictwo w okresie maj'04 - sierpień 2004 wyniosło: 255 000 osób (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=12 003, grupa celowa: wszyscy)


PRASA KOBIECA - LUKSUSOWA


W I połowie 2004 roku Twój STYL utrzymuje niezmiennie pozycję lidera i jest najlepiej sprzedającym się magazynem dla kobiet na rynku magazynów lifestylowych. Średnia sprzedaż Twojego Stylu w II kwartale 2004 wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku o 3,3% i wyniosła 253 082 (średnia w I półroczu wyniosła 250 000 egzemplarzy). W tym samym czasie (II kwartał 2004 w porównaniu z I kwartałem 2004) Glamour - największy pod względem sprzedaży konkurent magazynu Twój Styl, odnotował spadek średniej sprzedaży egzemplarzowej o 15% (199 243 egz. w II kwartale 2004.).

Tym samym Twój Styl w I połowie 2004 roku ma największy, 29%, udział w sprzedaży w segmencie magazynów luksusowych.

Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne.


PRASA KOBIECA - PORADNIKOWA

TINA
Tina po re-launchu nowym liderem na rynku tygodników popularnych.
Doskonałe wyniki sprzedaży egzemplarzowej od czerwca 2004.

Średnia sprzedaż ośmiu numerów Nowej Tiny (czerwiec-lipiec 2004) wyniosła 537 267 egz. W czerwcu - ze średnią sprzedażą 517 052 - Tina wyprzedziła swoich konkurentów z segmentu popularnych tygodników. Druga w rankingu Przyjaciółka sprzedawała się średnio w 488 514 egz. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne; Tina, dane za lipiec - dane zgłoszone do ZKDP)

W okresie I-VIII 2004, Tina osiągnęła przychody reklamowe na poziomie 8,3 mln zł., co dało aż 66% wzrost w porównaniu z okresem I-VIII 2003 r. Tina odnotowała największą dynamikę wpływów reklamowych w całym segmencie popularnych tygodników (Źródło: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych).

ŚWIAT KOBIETY
Bardzo znaczący wzrost sprzedaży egzemplarzowej. Magazyn sprzedawał się średnio o 55% więcej w pierwszym półroczu 2004 w porównaniu z pierwszym półroczem 2003, osiągając wynik 195 120 egz. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne).

Wyższa sprzedaż już zaczęła przekładać się na wskaźniki czytelnictwa. W okresie I-VIII 2004 r. liczba czytelników wzrosła o 9% - do poziomu 846 tys. osób. (Źródło: PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy)

Przychody reklamowe w okresie I-VIII 2004 były większe o 51% od zanotowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do sierpnia br. tytuł zarobił 2,7 mln. zł. (Źródło: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych).

MAM DZIECKO
Drugi, pod względem sprzedaży egzemplarzowej magazyn dla rodziców. Średnia sprzedaż w pierwszym półroczu 2004 wyniosła 69 736 egz. Przychody reklamowe tytułu w okresie I-VIII 2004 r. wzrosły o 35% w stosunku do tego samego okresu 2003 i wyniosły 2,9 mln zł. Był to drugi najwyższy wzrost reklamowy w segmencie pism parentingowych. (Źródła: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne; Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych)


PRASA KOBIECA - ROZRYWKOWA

ŻYCIE NA GORĄCO
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodników w pierwszej połowie 2004: 653 691 egz. (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, sty-cze'04).

Aż 20% wzrost przychodów reklamowych. W okresie styczeń - sierpień 2004 wyniosły one 6,5 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

CHWILA DLA CIEBIE
30% wzrost przychodów reklamowych. W okresie styczeń - sierpień 2004 tytuł zarobił 4,98 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).


TWOJE IMPERIUM
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 15% i osiągnęła wartość 395 176 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń - czerwiec 2004).

Przychody reklamowe wzrosły o 87% i wyniosły w okresie styczeń-sierpień 2004 2,11 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

O 25% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach wrzesień 2003-sierpień 2004 czytanie Twojego Imperium deklaruje 1 003 000 osób (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=36 166, grupa celowa: wszyscy)

ŚWIAT SERIALI
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 12% i osiągnęła wartość 141 681 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń - czerwiec 2004).
W falach wrzesień 2003-sierpień 2004 czytelnictwo wzrosło o 10% i wynosi 229 000 (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=36 166, grupa celowa: wszyscy)TAKIE JEST ŻYCIE i BELLA RELAKS
Takie jest Życie zanotowało 65% wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one 0,45 mln PLN; w przypadku Belli Relaks był to 28% wzrost, a kwota - 0,92 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, okres: styczeń-sierpień 2004, dynamika w odniesieniu do analogicznego okresu 2003 r.).


PRASA MŁODZIEŻOWA

BRAVO
Wzrost przychodów reklamowych o 58%. W okresie styczeń - sierpień 2004 przychody reklamowe wyniosły 4,68 mln. pln (źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)

BRAVO GIRL
Wzrost przychodów reklamowych o 60%. W okresie styczeń - sierpień 2004 przychody reklamowe wyniosły 2,36 mln. PLN (źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)


BRAVO SPORT
Wzrost przychodów reklamowych o 148%. Przychody za okres styczeń - sierpień 2004 - 1,03 mln pln (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)

Wzrost sprzedaży o 15%, średnie rozpowszechnianie płatne za okres styczeń - czerwiec 2004 i wynosi 124 681 egz. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne)


TWIST
Wzrost przychodów reklamowych o 78%, przychody za okres styczeń - sierpień 2004 - 2,41 mln PLN (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)MAGAZYNY KOMPUTEROWE

CD ACTION
Wzrosło czytelnictwo magazynu. W okresie I-VIII 2004 CD Action czytany był przeciętnie przez 468 tys. osób - o 12% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to największy przyrost liczby czytelników wśród czasopism o grach komputerowych. Większego wzrostu nie miał również żaden z magazynów komputerowo - poradniczych. (Źródło: PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy).

Miesięcznik zanotował ponadto 12% wzrost przychodów reklamowych w okresie I-VIII 2004 w stosunku do roku ubiegłego. Wyniosły one 2,7 mln zł. (Źródło: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam).


CLICK
O 57% wzrosły przychody z reklam magazynu Click w okresie I-VIII 2004 w porównaniu z okresem I-VIII 2003 i wyniosły prawie 790 tys. zł. Jest to największy przyrost reklamowy w segmencie pism komputerowych w tym okresie, zarówno zarówno w grupie pism o grach komputerowych, jak i komputerowo - poradniczych. (Źródło: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych).

Magazyny Click i CD Action stanowią 56% rynku czasopism o grach komputerowych pod względem sprzedaży egzemplarzowej. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne).


PC FORMAT
Utrzymany wysoki wzrost liczby czytelników. W okresie I-VIII 2004 PC Format przyciągał do każdego numeru średnio 133 tys. czytelników, to jest o 41% więcej niż w okresie I-VIII 2003. (Źródło: PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy).

Przychody z reklam wzrosły o 18% w okresie I-VIII 2004 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 238 tys. zł.
(Źródło: Expert Monitor, I-VIII 2003 i 2004 bez reklam własnych).


PRASA MOTORYZACYJNA

AUTO MOTO
Auto Moto od numeru 19 ponownie ukazuje się jako miesięcznik.
W okresie styczeń 2004 - sierpień 2004 tytuł odnotował wzrost przychodów reklamowych o 11,5% w stosunku do okresu sty'03 - sie'03. Przychody w okresie: styczeń 2004 - sierpień 2004 wyniosły: 2 920 800 PLN.
(źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

MOTOR
Po zmianach tygodnika Motor od numeru 35 nastąpił gigantyczny wzrost sprzedaży tego tytułu w porównaniu do sprzedaży przed re-launch'em. Wg prognoz Wyd. Bauer sprzedaż przekroczyła 300 tysięcy egzemplarzy tygodniowo, co stanowi rekord w segmencie prasy motoryzacyjnej.
«