LIST OTWARTY WYDAWNICTWA BAUER
22.08.2006

W nawiązaniu do informacji dotyczących wyników ZKDP w maju publikowanych w serwisach informacyjnych zwracamy uwagę na błąd merytoryczny polegający na porównywaniu wyników sprzedaży miesięczników Avanti, Cosmopolitan, JOY i Glamour do wyników magazynów luksusowych dla kobiet.

Prowadzone przez nas, a zapewne także przez innych wydawców luksusowych magazynów dla kobiet, badania jakościowe i ilościowe jednoznacznie wskazują na fakt, iż JOY, Glamour, Cosmopolitan jak i Avanti to pisma postrzegane jako tworzące odmienny subsegment rynku miesięczników dla kobiet, w przeciwieństwie do PANI, Twojego Stylu , ELLE i Zwierciadła.

Powyższe tytuły różnią się zdecydowanie sposobem realizacji funkcji kategorii "luksusowy miesięcznik kobiecy" - wśród których szczególnie różnicującą jest funkcja nadawania prestiżu - budowanej przez takie elementy jak format, kontent, balans pomiędzy prezentowaną ekskluzywnością a dostępnością.

Według przeprowadzonych, na nasze zlecenie, badań, powyższe cechy występują w magazynach JOY, Glamour, Cosmopolitan i Avanti w ograniczonym zakresie.


Dodatkowo oba subsegmenty są kierowane do różnych grup docelowych, które są gotowe zapłacić za nie inną premię cenową (podobnie jak na każdym innym rynku dóbr - wyższą za produkt luksusowy).

Łączy je jedynie częstotliwość ukazywania się i lakierowana okładka, a to zbyt mało, aby mogły tworzyć jedną grupę luksusowych magazynów dla kobiet.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mediów branżowych o dokonanie jasnego i odpowiadającego rzeczywistej sytuacji podziału segmentu miesięczników dla kobiet na shopingowe (Avanti) i te skierowane do młodych kobiet (Cosmopolitan,JOY, Glamour)«