MACIEJ KUTAK ODCHODZI Z GRUPY BAUER
01.07.2010

Maciej Kutak, członek zarządu Bauer Media, odpowiedzialny za koordynację i współpracę działów handlowych Wydawnictwa Bauer, Grupy RMF i Interii, zdecydował się podjąć nowe wyzwania zawodowe i w związku z tym odchodzi z Grupy Bauer.

Zgodnie z ustaleniami, proces przekazywania obowiązków będzie miał charakter płynny a Maciej Kutak zakończy swoją pracę w firmie z dniem 1-go października b.r.

"Pragnę w imieniu własnym i zarządów poszczególnych spółek Grupy Bauer podziękować Maćkowi Kutakowi za jego wkład w rozwój firmy, integrację działów handlowych i skuteczność w zwiększaniu udziałów rynkowych wydawnictwa, radia i internetu. Życzę mu powodzenia w dalszym rozwoju kariery zawodowej." - powiedział Witold Woźniak, prezes Grupy Bauer w Polsce.

Maciej Kutak podsumował - "Czteroletni okres pracy w Bauer Media był dla mnie niezwykle ekscytującym wyzwaniem i okazją do zebrania wielu nowych doświadczeń zawodowych. Miałem przyjemność współpracy z bardzo profesjonalnymi i zaangażowanymi ludźmi, z którymi udało mi się stworzyć skuteczną platformę negocjacyjną dla Grupy Bauer i osiągnąć wiele wspólnych sukcesów zawodowych. Składam Wam serdeczne podziękowania za te cztery wspólne lata, będąc spokojny o dalsze powodzenie firmy".

Maciej Kutak przechodzi do spółki z branży mediowej, jednak praca ta nie będzie miała charakteru konkurencyjnego w stosunku do aktualnie sprawowanych obowiązków.

Grupa Bauer w najbliższym czasie przekaże informacje co do przyszłego sposobu podziału obowiązków poszczególnych działów handlowych i zasad negocjacji korporacyjnych.

«