NOWI ZASTĘPCY REDAKTOR NACZELNEJ MIESIĘCZNIKA TWÓJ STYL
18.08.2005

W dniu dzisiejszym Joanna Nojszewska i Jacek Szmidt zostali nowymi zastępcami redaktor naczelnej miesięcznika Twój STYL, Jolanty Pieńkowskiej.

Nowi zastępcy są od dawna związani z magazynem Twój STYL. Joanna Nojszewska (od 7 lat w magazynie) kierowała do tej pory działem urody TS, a Jacek Szmidt (od 15 lat związany z TS) działem reportażu.

Obecnie działem reportażu kierować będzie Łukasz Modelski (do tej pory odpowiedzialny za kulturę), a dział urody podlegać będzie bezpośrednio Joannie Nojszewskiej.

Za dział kultury odpowiadać będzie Magdalena Jaros (w Twoim Stylu od 8 lat)

Dotychczasowi zastępcy ,Jolanta Chyłkiewicz i Ryszard Błasikiewicz, oraz jeden z sekretarzy redakcji, Mieczysław Machnicki, odeszli z Wydawnictwa.


«