Oświadczenie Wydawnictwa Bauer
19.09.2011


W dniu dzisiejszym wydawnictwo Edipresse Polska S.A. poinformowało media o tym, iż przy zmianach wprowadzonych ostatnio w czasopiśmie „Show” Wydawnictwo Bauer miało rzekomo korzystać z koncepcji Edipresse. Jednocześnie oskarżyło Wydawnictwo Bauer o pozyskanie ww. informacji w sposób nieuczciwy, od byłego pracownika Edipresse.

Wydawnictwo Bauer stwierdza kategorycznie, iż zarzuty Edipresse są nieprawdziwe, nieuczciwe i nielogiczne.

Edipresse, usiłując stworzyć fałszywe wrażenie jakoby zmiany wprowadzone w czasopiśmie Wydawnictwa Bauer mogły powstać jedynie przy pomocy informacji z zewnątrz, uzyskanych rzekomo z naruszeniem prawa, obraża Wydawnictwo Bauer i jego pracowników.

Powyższe postawienie sprawy zmusza Wydawnictwo Bauer do zwalczania tych całkowicie nieprawdziwych insynuacji wszystkimi dostępnymi środkami, w tym na drodze prawnej.

Warto zaznaczyć, że Edipresse nie próbowało w żaden sposób wyjaśnić swoich zarzutów bezpośrednio z Wydawnictwem Bauer, co daje podstawy stwierdzić, że celem powyższego działania Edipresse nie była ochrona uzasadnionych interesów prawnych, a raczej wywołanie konfliktu oraz próby zastraszania.

Wydawnictwo Bauer wyraża głębokie ubolewanie z powodu nieetycznego zachowania Edipresse i emocjonalnego komentowania sukcesów konkurencji.

«