styczeń 2006
01.02.2006

Przychody reklamowe Wydawnictwa Bauer w 2005 roku przekroczyły 259 mln złotych, co dało nam 13% udział w rynku przychodów reklamowych magazynów. Po raz kolejny uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu wśród wszystkich wydawców magazynów.

W ubiegłym roku Wydawnictwo Bauer odnotowało również wysoką dynamikę wzrostu przychodów reklamowych w stosunku do roku 2004. Przychody wzrosły aż o 22,7%.

Źródło: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez autopromocji, z reklamą specjalną.

MAGAZYNY KOBIECE I

TINA
Tina to od 2004 roku numer jeden w segmencie popularnych tygodników dla kobiet. W okresie I-X 2005 roku średnia sprzedaż Tiny wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dodatkowo o 7% i wyniosła 457 tys. egz.

Tina jest również jedynym tygodnikiem poradniczym, który notuje wyraźny wzrost czytelnictwa. W 2005 tygodnik czytało przeciętnie 2 500 tys. osób - o 12% więcej niż w roku poprzednim.

W 2005 roku tygodnik osiągnął przychody reklamowe w wysokości 22 mln. PLN co dało największy, 51% wzrost w segmencie tygodników poradniczych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

ŚWIAT KOBIETY
Magazyn ze średnią sprzedażą 513 tys. egz. (w okresie VII-X – odkąd zaczął ukazywać się jako miesięcznik) pozostaje zdecydowanym liderem swojego segmentu i trzecim, po Tele Tygodniu i Życiu na Gorąco, najlepiej sprzedającym się magazynem w Polsce.

Bardzo dynamicznie rozwija się aktywność reklamowa Świata Kobiety. Przychody reklamowe miesięcznika wzrosły w 2005 roku aż o 127% i wyniosły 10,4 mln PLN.

MAM DZIECKO
Najwyższa dynamika sprzedaży wśród magazynów parentingowych - 45% - pozwoliła Mam Dziecku uplasować się o krok od pierwszego magazynu w segmencie. Średnia sprzedaż miesięcznika w okresie I-X 2005 wyniosła 102 tys. egz.

O 90% (najwięcej w segmencie) - do 319 tys. wzrosła przeciętna liczba czytelników Mam Dziecko.

Również wyniki reklamowe odnotowały wysoką dynamikę. W ciągu roku tytuł zarobił 5,8 mln. PLN, odnotowując 24-procentowy wzrost – większy niż dynamika całego segmentu pism dla rodziców.


MAGAZYNY KOBIECE II

W 2005 roku – zarobiły 34,4 mln PLN, o 31 proc. więcej niż w 2004 roku.

"ŻYCIE NA GORĄCO"

Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodnika w okresie sty- paź’05 wyniosła 673 tys. egz.
Czytelnictwo pisma wynosi 3,1 mln i wzrosło o niemal 4 proc.
Przychody reklamowe w 2005 roku – wyniosły 12,5 mln PLN (wzrost o 10,2 proc.).


„CHWILA DLA CIEBIE”

W 2005 roku tygodnik odnotował 28,4 proc. wzrost przychodów z reklam w porównaniu z 2004 rokiem, z wynikiem 10,4 mln PLN. Czytelnictwo tygodnika – 3,3 mln – wzrost o niemal 5 proc.

„TWOJE IMPERIUM”

Przychody reklamowe wzrosły o niemal 53 proc. i wyniosły w 2005 roku 5,4 mln PLN.
W 2005 roku czytanie „Twojego Imperium” deklarowało 1,1 mln osób.
Sprzedaż egzemplarzowa w okresie styczeń – październik 2005 osiągnęła średnią wartość 381 tys. egzemplarzy.


„ŚWIAT SERIALI”

Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o ponad 17 proc. i osiągnęła wartość 155 tys. egzemplarzy w okresie styczeń – październik 2005. Wpływy reklamowe w 2005 roku wzrosły o 41 proc. (766 tys. PLN) a czytelnictwo o 25 proc. (281 tys. czytelników).


„TAKIE JEST ŻYCIE”

„Takie jest Życie” zanotowało 81,2 proc. wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one niemal 1,3 mln PLN. Dynamika czytelnictwa na poziomie 8,4 proc. – 792 tys. czytelników. Sprzedaż egzemplarzowa wyniosła 139 tys. o niemal 12 proc. więcej niż w 2004 r.


„BELLA RELAKS”, „REWIA”

Wpływy reklamowe „Belli Relaks” wyniosły niemal 2 mln PLN. Średnia sprzedaż „Rewii” – najmłodszego tygodnika w wydawnictwie - wyniosła (w okresie styczeń – października 2005 r.) 297 tys. egzemplarzy (ukazuje się od marca 2004 r.).


Źródło:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – październik 2004/2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy 15+, 2004/2005

MAGAZYNY LUKSUSOWE

PANI

W 2005 roku przychody reklamowe Pani były wyższe niż w ubiegłym roku o 12% i wyniosły 17, 5 mln PLN.

Miesięcznik ma stabilne czytelnictwo – w 2005 roku Panią czytało przeciętnie 221 tys. osób.

TWÓJ STYL

Magazyn notuje od lat najwyższe i stabilne wyniki sprzedaży, czytelnictwa oraz przychodów z reklam. Czytelnictwo na poziomie 1 254 tys, z 1-procentową dodatnią dynamiką, uwydatnia dystans do pozostałych magazynów w segmencie miesięczników luksusowych, z których wszystkie zanotowały spadki.

Od stycznia do października 2005 r. miesięcznik sprzedawał średnio 248 tys. egz., tylko nieznacznie mniej niż przed rokiem, jednak w stosunku do większości magazynów w segmencie powiększył dystans, gdyż odnotowały one spadki sprzedaży.

Przychody lidera segmentu wyniosły w 2005 roku 50 mln PLN.


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, 2005/2004
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I–X 2005/2004, z wyjątkiem Świata Kobiety: dane własne od relaunchu (lipiec - październik 2005)
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: I – XII 2004 i 2005


MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE

W 2005r. – zarobiły 22,5 mln PLN, o 14% więcej niż w 2004 r.

BRAVO
Lider wśród magazynów młodzieżowych: najwyższa sprzedaż – 265 tys. egzemplarzy; najwyższe przychody reklamowe 7,5 mln PLN i najwyższe czytelnictwo - 1,3 mln., wzrost o 10%.


BRAVO GIRL
Wzrost przychodów reklamowych o 35%. W 2005 roku przychody reklamowe wyniosły 5,1 mln. PLN. O 13% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach styczeń – grudzień 2005 czytanie Bravo Girl deklaruje 700 tys. osób. Lider wśród magazynów dla dziewcząt: sprzedaż – 186 tys. egzemplarzy.


BRAVO SPORT
Wzrost przychodów reklamowych o 56%. W 2005 r. przychody wyniosły– 2,5 mln PLN.
Średnia sprzedaż za okres styczeń – październik 2005 wynosi 127 tys. egz.
Czytelnictwo tytułu wyniosło 499 tys. osób i wzrosło o 10%.


TWIST , FUN CLUB
Sprzedaż magazynu Twist wynosi 140 tys. egzemplarzy i wzrosła o 23%.
Czytanie Twista deklaruje 308 tys. czytelników, przychody reklamowe wynoszą 4,4 mln PLN.
Sprzedaż najmłodszego miesięcznika w wydawnictwie - Fun Club wynosi 127 tys. egzemplarzy – październik 2005.

FILIPINKA
Wzrost przychodów reklamowych o 7%, przychody za 2005 r. wyniosły 3,0 mln PLN.
Średnia sprzedaż Filipinki to 87 tys. egzemplarzy i jest o 21% wyższa.


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, dane za okres 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – październik 2004/2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – grudzień 2004/2005


MAGAZYNY TELEWIZYJNE

W 2005r. – zarobiły 84,7 mln PLN, o 20% więcej niż w 2004 roku.

Pod koniec 2005 roku powstał tzw. Segment Premium TV obejmujący trzy tytuły: Tele Tydzień, Tele Świat i To & Owo. Zmienił się ich wygląd i zawartość - większa objętość aż 100 stron (To i Owo - 120), twarde offsetowe okładki na wysokiej jakości papierze, oraz nowa szata graficzna. Część programowa została znacznie poszerzona, w To i Owo aż do 111 stacji.


TELE TYDZIEŃ
Lider sprzedaży i czytelnictwa na rynku kolorowych magazynów – 1,2 mln średnio sprzedanych egzemplarzy oraz 5,8 mln. czytelników.
W 2005 r. magazyn odnotował 24% wzrost przychodów reklamowych w porównaniu do 2004 r. i wyniosły 56,7 mln PLN.

TO I OWO
Tytuł zanotował wzrost wpływów reklamowych zarabiając o 17% więcej niż w roku poprzednim – 8,9 mln PLN. Czytanie magazynu deklarowało 1,2 mln czytelników o 4,5% więcej niż w 2004 r.

TELE ŚWIAT
Tytuł odnotował wzrost czytelnictwa i utrzymuje się on na wysokim poziomie 1,1 mln czytelników. Przychody tytułu wyniosły w 2005 r. 5,3 mln PLN.

IMPERIUM TV
Tygodnik odnotował wzrosty na dwóch płaszczyznach – w czytelnictwie i w reklamie.
O 25% wzrosła liczba czytelników i wynosi 569 tys. a o 78% wzrosły wpływy reklamowe i wyniosły na koniec 2005 r. 2,5 mln. PLN.

SUPER TV
W tym magazynie wzrosły wszystkie najważniejsze wskaźniki – średnia sprzedaż – o 10% - do 338 tys. egz., liczba czytelników do 488 tys. – o 6%, natomiast wpływy reklamowe wzrosły o 27% do poziomu 3,7 mln. PLN.

KURIER TV
O 23% wzrosły przychody reklamowe tytułu – do 4,2 mln. PLN w 2005 r. Wzrosła również sprzedaż egzemplarzowa – do 297 tys. egz. tj. o 4%.

TELE MAX
Bardzo dynamicznie rozwijający się tytuł pod względem czytelnictwa i przychodów reklamowych. O 33% wzrosła w 2005 r. liczba czytelników - do 369 tys., natomiast przychody reklamowe wzrosły aż o 63% - do 3,4 mln. PLN. Sprzedaż egzemplarzowa w analizowanym okresie wzrosła o 9% i wynosi 312 tys. egzemplarzy


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń-grudzień 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – październik 2004/2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – grudzień 2004/2005MAGAZYNY MOTORYZACYJNE
W 2005 roku pisma „Motor” i „Auto Moto” zarobiły ponad 14,3 mln PLN, o niemal 50 proc. więcej niż w 2004 roku.

„AUTO MOTO”
Czytelnictwo pisma w 2005 r. kształtuje się na poziomie niemal 767 tys. osób (2,6 proc.).

„MOTOR”
Czytelnictwo tygodnika wynosi niemal 489 tys. osób (1,6 proc.), co stanowi wzrost czytelnictwa o 30 proc.
Sprzedaż „Motoru” wzrosła o niemal 79 proc. i wynosi niemal 143 tys. egzemplarzy.
Przychody reklamowe tygodnika „Motor” w 2005 roku były na poziomie niemal 11,2 mln PLN, co stanowi wzrost o ponad 122 proc.


MAGAZYNY O GRACH KOMPUTEROWYCH

W 2005r. – zarobiły 7,8 mln PLN, o 24% więcej niż w 2004 r.

CD ACTION
Największy magazyn o grach komputerowych w Polsce. Lider sprzedaży, czytelnictwa i reklamy. Do października 2005r. magazyn zanotował średnią sprzedaż na poziomie 91 tys. egz.
Czytelnictwo magazynu jest wyższe niż w ubiegłym roku o 5 proc. W 2005 r. „CD Action” czytany był przez ponad 522 tys. osób. O 21% wzrosły przychody reklamowe miesięcznika i wyniosły 6,0 mln PLN.

CLICK
O ponad 35% wzrosły przychody z reklam i w 2005r. wyniosły 1,7 mln PLN. Był to najwyższy wzrost w segmencie magazynów o grach komputerowych. Pod względem sprzedaży magazyn znalazł się na drugim miejscu w segmencie - 58 tys. egzemplarzy.


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, dane za okres 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – październik 2004/2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – grudzień 2004/2005

«