ŚWIAT & LUDZIE – nowy magazyn Wydawnictwa Bauer jutro na rynku
20.09.2006

21 września ukazuje się nowy kobiecy magazyn poradniczo-rozrywkowy Świat & Ludzie.

Tygodnik Świat & Ludzie ukazuje się w objętości 48 stron, cenie 1,30 zł i nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy. Wydawca liczy na sprzedaż około 200 tysięcy egzemplarzy.

W portfelu wydawniczym Bauera Świat & Ludzie plasuje się obok tygodników Życie na Gorąco, Twoje Imperium i REWIA.

Redaktorem naczelnym tygodnika Świat & Ludzie jest Paweł Zapała (poprzednio pracował w Życiu Warszawy).

Strona reklamowa w tygodniku Świat & Ludzie kosztować będzie 19 tysięcy złotych.

Świat & Ludzie skierowany jest do aktywnych kobiet w wieku 35+, szukających relaksu i oczekujących informacji o gwiazdach, porad z różnych dziedzin życia i zainteresowanych rozrywką umysłową.

Świat & Ludzie to pierwsze na polskim rynku pismo rozrywkowo - poradnicze z rozbudowanym (20 kolumn) działem poradniczym, poświęconym głównie zdrowiu i urodzie. Po raz pierwszy także w tym segmencie poszerzono (aż do 9 kolumn) dział Podróże, składający się z części opisowej, ilustrowanej z dużym rozmachem doskonałej jakości materiałem fotograficznym i poradnikowej, prezentującej czytelniczkom dostosowane do ich możliwości finansowych wakacyjne i weekendowe propozycje urlopu w Polsce i za granicą.

Badania fokusowe przeprowadzone na wielu grupach kobiet w całej Polsce (czytelniczki pism poradnikowych i rozrywkowych) potwierdziły zainteresowanie tytułem łączącym cechy pisma poradnikowego z rozrywkowym. Większość respondentek niezależnie od grupy czytelniczej oceniła pismo jako atrakcyjne Potwierdzono większość mocnych stron pisma (różnorodność tematyki, obecność użytecznych, praktycznych porad, atrakcyjność szaty graficznej, atrakcyjność działu kulinarnego oraz działów Podróże, Zdrowie, przystępność języka, duża ilość krzyżówek, krótki, zwięzły charakter materiałów, wysoka aktualność informacji, atrakcyjność materiałów poświęconych gwiazdom).
Dodatkowo wskazywano na nowe elementy: przystępne ceny prezentowanych produktów i atrakcyjny rytm pisma.


Świat & Ludzie promowany będzie w telewizji (TVP1, TVP2, Polsat, TVN i TV4), w tytułach Wydawnictwa Bauer, w hipermarketach Tesco, w sieci Żabka, w punktach patronackich Kolportera oraz w kioskach Ruch. Za zakup mediów odpowiada Mediaedge:Cia, za kreację Wydawnictwo Bauer.«