Świat Wiedzy i Świat Wiedzy Historia bohaterami roku
10.03.2016

W roku ubiegłym Świat Wiedzy utrzymał pozycje lidera w segmencie magazynów popularno-naukowych. Średnie rozpowszechnianie płatne tego magazynu wyniosło aż 106 498 egzemplarzy, czyli o 77% więcej niż bezpośredni konkurent Focus (Burda)*.

Średnie rozpowszechnianie płatne trzech pierwszych wydań Świata Wiedzy w roku bieżącym wynosi według prognoz Wydawcy 106 tysięcy egzemplarzy i pozostaje na identycznym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015.

Rewelacyjne wyniki odnotowuje również Świat Wiedzy Historia wprowadzony na rynek w roku 2013. Jego średnie rozpowszechnianie razem wyniosło w zeszłym roku 42 862 egzemplarzy, czyli aż 72% więcej niż bezpośrednia konkurencja ( W Sieci Historii).

Źródło: ZKDP, Średnie rozpowszechnianie płatne razem za okres 1-12.2015; opracowanie własne Wydawnictwo Bauer