WIELKI SUKCES NOWEGO SHOW
07.09.2010

Wyniki sprzedaży nowej wersji dwutygodnika SHOW potwierdzają po raz kolejny sukces tego tytułu na polskim rynku.


Po wprowadzeniu do dystrybucji ulepszonego magazynu SHOW wydawca odnotowuje zwiększenie sprzedaży średnio o 100 tysięcy egzemplarzy na numer w stosunku do wydań sprzed zmian.

Numer 17/2010 sprzedał się w ilości około 480 tysięcy egzemplarzy*.

Ponadto SHOW zanotował rewelacyjny wzrost czytelnictwa – aż o 61,9%**.

Po wprowadzonych w lipcu zmianach SHOW jest teraz jeszcze bardziej luksusowe, inspirujące i różnorodne. Ma lepszy papier, większy format, elegancki layout i nową kompozycję okładki.
Magazyn stal się teraz jeszcze bardziej elegancki i nowoczesny. Ulubione rubryki czytelniczek zyskały nową, bardziej atrakcyjną formę, pojawiły się też nowe pozycje. Zmianie uległa kolorystyka magazynu. Show pojawia się teraz w tonacji czarno-biało-czerwonej.*Dane własne Wydawcy
**Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; Millward Brown SMG/KRC, Wskaźnik CPW, grupa celowa: wszyscy 15+, N=48501 (VI'09-V'10)
Show od września 2008

«