Yvonne Bauer nowym wydawcą i właścicielem Grupy Bauer Media
02.12.2010Bauer Media Group z siedzibą w Hamburgu, jeden z wiodących europejskich koncernów medialnych, zmienia strukturę własnościową.

Heinz Bauer (71 lat), dotychczasowy właściciel Grupy, przeniósł ze skutkiem natychmiastowym 85 procent udziałów w rodzinnej firmie komandytowej na swoją córkę Yvonne Bauer (33 lata).
Jego pozostałe córki Mirja, Nicola i Saskia przejęły po 5 procent pozostałych udziałów w przedsiębiorstwie.
Heinz Bauer pozostaje komplementariuszem spółki.

Yvonne Bauer będzie reprezentować już piąte pokolenie właścicieli firmy. Przedsiębiorstwa należące aktualnie do Yvonne Bauer zostaną połączone i wniesione do Heinrich Bauer Verlag KG (Spółka Komandytowa).

Obrót Grupy Bauer, w roku obrachunkowym 2009, wyniósł 2, 107 miliarda euro, po raz pierwszy przekraczając poziom 2 miliardów euro.
57, 6 procent obrotu pochodzi z działalności zagranicznej.

W roku 2010 Grupa spodziewa się sprzedaży w wysokości 2,029 miliarda euro.
Bauer Media Group zatrudnia około 8000 osób w Niemczech i za granicą.«