ZMIANY W ZARZĄDZIE WYDAWNICTWA BAUER
17.05.2007

W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce i poszerzeniem zakresu działalności o nowe obszary medialne (m.in. spółka Broker FM ) Wydawnictwo Bauer dokonało zmian w podziale kompetencji Władz Spółki.

1. Prezes Witold Woźniak skoncentruje się na strategii i rozwoju spółek wchodzących w skład Grupy Bauer w Polsce (Wydawnictwo Bauer, Broker S.A., drukarnie w Ciechanowie i Wykrotach oraz wydawnictwo książkowe Bauer Weltbild Media). Prezesowi Wydawnictwa Bauer nadal podlegać będzie bezpośrednio Biuro Reklamy.


2.Członkowie zarządu: Tomasz Namysł i Jerzy Szulwic obejmują stanowiska wiceprezesów.

- Tomasz Namysł poszerza zakres obowiązków o segment pism telewizyjnych, pozostający do tej pory w gestii Jerzego Webera, obecnie doradcy Grupy Bauer.
Ponadto, tak, jak dotychczas, odpowiada za segmenty pism kobieco-poradnikowych, kobieco-rozrywkowych, luksusowych, krzyżówkowych, za dział Nowe Media i Foto.

- Jerzy Szulwic poszerza zakres obowiązków o Dział Kolportażu Wydawnictwa, pozostający do tej pory w gestii Prezesa.
Ponadto, tak, jak dotychczas, odpowiada za segment pism młodzieżowych, komputerowo-growych i motoryzacyjnych.

3.Sławomir Bandurski, członek Zarządu ds. Produkcji odpowiadać będzie, jak dotychczas, za dział produkcji Wydawnictwa oraz za drukarnie w Ciechanowie i w Wykrotach.

4.Nowym członkiem zarządu mianowany został Andrzej Choynowski, dotychczas dyrektor finansowy Wydawnictwa. Andrzej Choynowski poszerza zakres obowiązków o sprawy finansowe i IT całej Grupy Bauer. Ponadto odpowiadać będzie, tak, jak dotychczas, za działy: finansowy, prawny, informatyki i administracyjny.


«