Kobieta i Życie

Kobieta i Życie

Kobieta i Życie

miesięcznik

Nakład: 363 399 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 252 058 egz.
Czytelnictwo: 489 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 4.2019-3.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 4.2019-3.2020, CPW, 15+, n = 29 601; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#1

Najlepiej sprzedający się miesięcznik w Polsce

ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-12.2019; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Beata Bartczak
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Poradnikowych

M +48 696 471 469
beata.bartczak@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa