Olivia

miesięcznik

Nakład: 83852 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 41470 egz.
Czytelnictwo: 282000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 8.2020-7.2021
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 8.2020-7.2021, CPW, 15+, n = 26 741; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Poradnik nowoczesny, elegancki i praktyczny
jak jego czytelniczki

Kontakt z Biurem Reklamy

Beata Bartczak
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Poradnikowych

M +48 692 440 131
beata.bartczak@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa