Poradnik 50+

Poradnik 50+

Poradnik 50+

miesięcznik
Nakład: 352 513 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 230 337 egz.
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-4.2019

50+

Pierwszy miesięcznik z praktycznymi poradami dla dojrzałych kobiet.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

T +48 22 517 06 25
M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa