Sukcesy i Porażki

Sukcesy i Porażki

Sukcesy i Porażki

dwutygodnik

Nakład: 118 096 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 62 869 egz.
Czytelnictwo: 296 270 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 7.2019-6.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 8.2019-7.2020, CPW, 15+, n = 29 550; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Poznaj życiowe sukcesy i porażki
z punktu widzenia kobiety.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa