Świat Kobiety

Świat Kobiety

Świat Kobiety

miesięcznik

Nakład: 277 892 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 165 641 egz.
Czytelnictwo: 393 369 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 7.2019-6.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 8.2019-7.2020, CPW, 15+, n = 29 550; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#2

Blisko pół miliona czytelniczek

Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 4.2019-3.2020, CPW, 15+, n = 31 368; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Beata Bartczak
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Poradnikowych

M +48 696 471 469
beata.bartczak@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa