Świat Kobiety

Świat Kobiety

Świat Kobiety

miesięcznik
Nakład: 370 234 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 231 730 egz.
Czytelnictwo: 527 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 11.2017-10.2018
Polskie Badania Czytelnictwa, 12.2017-11.2018, CPW, 15+, n = 20 089; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#2

Drugi pod względem sprzedaży magazyn poradnikowy w Polsce.

ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 11.2017-10.2018; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Beata Bartczak
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Poradnikowych

T +48 22 517 06 54
M +48 696 471 469
beata.bartczak@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa