Świat Kobiety

Świat Kobiety

Świat Kobiety

miesięcznik

Nakład: 242 404 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 149 375 egz.
Czytelnictwo: 350 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 12.2019-11.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 1 - 12.2020, CPW, 15+, n = 28 214; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#2

Blisko pół miliona czytelniczek

Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 4.2019-3.2020, CPW, 15+, n = 31 368; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Beata Bartczak
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Poradnikowych

M +48 692 440 131
beata.bartczak@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa