Tele Świat

Tele Świat

Tele Świat

dwutygodnik

Nakład: 390 742 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 260 749 egz.
Czytelnictwo: 476 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 4.2019-3.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 4.2019-3.2020, CPW, 15+, n = 29 601; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#1

Najlepiej sprzedający się dwutygodnik w Polsce.

ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-12.2019; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Aneta Rym-Gałka
Dyrektor Segmentu Pism Telewizyjnych

M +48 692 402 872
aneta.rym@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa