TV14

dwutygodnik

Nakład: 257 947 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 169 661 egz.
Czytelnictwo: 238 868 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 7.2019-6.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 8.2019-7.2020, CPW, 15+, n = 29 550; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Stabilne drugie miejsce wśród dwutygodników
z programem telewizyjnym.

ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 04.2019-03.2020; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Aneta Rym-Gałka
Dyrektor Segmentu Pism Telewizyjnych

M +48 692 402 872
aneta.rym@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa