Cztery magazyny Bauera wśród najcenniejszych polskich marek.