Decyzja UOKiK z dnia 19.06.2015 r. dotycząca czasopisma