DWUTYGODNIKI UTRZYMUJĄ STABILNĄ SPRZEDAŻ MAGAZYNÓW W SEGMENCIE TV