DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA DZIAŁU REKLAMY BAUERA NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM