Grupa Bauer Media – nowa strategia biznesowa – usługi marketingowe i sprzedażowe

Grupa Bauer Media ogłosiła dziś, że w ramach nowej strategii biznesowej wchodzi w sektor usług marketingowych i sprzedażowych, skupiając się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw (SME).

 

Bauer zaoferuje klientom z sektora SME usługi marketingowe i generowanie potencjalnej sprzedaży w formie kompleksowego i w pełni zintegrowanego pakietu rozwiązań, dostępnych przez prosty w obsłudze kokpit, umożliwiający traking, kontrolę i analizę skuteczności.

Jest to reakcja na wyraźne i wymierne perspektywy rynkowe, jako że w 2018 roku europejski rynek reklamy cyfrowej wynosił około 50 miliardów EUR i wykazywał silną tendencję wzrostową.

 

Nowa oferta zapewnia odpowiednią strategię dopasowaną do istniejącej działalności Grupy Bauer Media, opierając się na jej wiedzy i znajomości ekosystemu marketingowego oraz możliwości spółek Bauera już znajdujących się w portfolio.

Sunrise System, wiodąca spółka w dziedzinie pozycjonowania (Search Engine Optimization (SEO) z siedzibą w Polsce, dostarczy rdzeń oferty nowych usług, która zostanie następnie poszerzona.

Grupa Bauer Media kontynuuje swoją transformację z wydawnictwa w wielobranżową spółkę portfelową skupioną na trwałym tworzeniu wartości.

Veit Dengler, członek Zarządu skomentował: “Działalność wydawnicza pozostanie jądrem spółki, ale w dalszym ciągu szukamy atrakcyjnych możliwości uzupełnienia naszej głównej działalności i zdynamizowania rozwoju.

Proces ten rozpoczął sie w roku 2006 wraz z nabyciem RMF, polskiej stacji radiowej, i jest kontynuowany  przez najnowsze akwizycje wiodących internetowych platform porównawczych w całej Europie.

Rozwój w kierunku usług marketingowych i sprzedażowych dla rynku SME oznacza nowy kamień milowy w realizacji tej strategii.”