Komunikat w sprawie porozumienia kolportażowego pomiędzy RUCH i Wydawnictwem Bauer