KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER nr. 3/marzec 2004