ŁUKASZ MODELSKI ZASTĘPCĄ REDAKTORA NACZELNEGO MAGAZYNU TWÓJ STYL