Magazyn Twój STYL po raz 14. wręczył statuetki Doskonałoœci Mody