Magazyny Bauera aż z 9 segmentów zwiększyły liczbę czytelników