Michał Staszewski obecnie odpowiada także za dział reklamy prasy poradnikowej