Miesięcznik „Magazyn 60+”

Począwszy od wydania 7-8/2020 „Magazyn 60+” jest przygotowywany przez zespół redakcyjny Wydawnictwa Bauer. Pismo zyskało, nowe rubryki z poradami, większe zróżnicowanie form dziennikarskich oraz zmienioną szatę graficzną.

Odmieniony magazyn ma bardziej czytelną i przejrzystą strukturę, a nowy sposób prezentacji materiałów oraz komunikacji z czytelniczkami sprawia, że nabrał on bardziej nowoczesnego charakteru, pozostając jednocześnie czasopismem lifestylowym dla osób powyżej 55 roku życia.

Nowe rubryki jak „Inspiracje miesiąca”, „Jem zdrowo” czy „Dbam o zdrowie” prezentują najnowsze trendy, nie zapominając jednak o praktycznym i poradniczym podejściu. Działy „Jestem piękna”, „Mam prawo” oraz „To jest mój czas” w nowej formule są jeszcze bardziej dopasowane do oczekiwań czytelników i poruszają ważne dla nich tematy.

Wydawcą Magazynu 60+ jest firma Bez Recepty Sp. z o.o. Pismo jest dystrybuowane bezpłatnie.