MOŁEK, OLEJNIK, ADAMCZYK I ŻMIJEWSKI W AKCJI CHARYTATYWNEJ MAGAZYNU TWÓJ STYL