Superprodukt „Świata Kobiety”

Organizowany od 2007 roku plebiscyt, w którym nagradzane są nie tylko kosmetyki, ale i inne produkty.

Superprodukty „Świata Kobiety” wybierane są w ośmiu kategoriach i oceniane przez jury złożone z ekspertek, dziennikarek i aktorek – znanych czytelniczek magazynu.

Oprócz tego same czytelniczki poprzez głosowanie SMS-owe wskazują swój Superprodukt.

Wieńcząca plebiscyt uroczystość, podczas której poznać można zwycięskie i wyróżnione produkty, odbywa się w marcu.