RMF FM zyskuje wśród zamożnych, na kierowniczych stanowiskach