Takie jest Życie: dwukrotny wzrost sprzedaży w niecały miesiąc po zmianach