Udział w czasie słuchania RMF FM o 78% wyższy niż kolejnej stacji w rankingu