W 2013 roku RMF FM umocniło się na pozycji lidera wśród ogólnopolskich stacji ra-diowych. Większy zasięg i udział w czasie słuch