W grudniu wzrosło rozpowszechnianie aż 10 tytułów Bauera