10 MAGAZYNÓW WYDAWNICTWA BAUER ODNOTOWAŁO ZNACZNY WZROST CZYTELNICTWA
10.03.2009

Najnowsze badania czytelnictwa oraz wyniki sprzedaży wskazują na umacniającą się pozycję tytułów Wydawnictwa Bauer.

Oto liderzy czytelnictwa:


Next

Jako jedyny tytuł w segmencie odnotował wzrost czytelnictwa.
W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo miesięcznika osiągnęło poziom 208 tys. osób i wzrosło o blisko 20% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na Żywo

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo tygodnika osiągnęło poziom 987 tys. osób i wzrosło o ponad 14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Pani

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo miesięcznika osiągnęło poziom 703 tys. osób i wzrosło o blisko 14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Fun Club

Jako jedyny tytuł w segmencie odnotował wzrost czytelnictwa.
W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo miesięcznika osiągnęło poziom 128 tys. osób i wzrosło o ponad 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Świat i Ludzie

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo tygodnika osiągnęło poziom 483 tys. osób i wzrosło o ponad 11% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Tina

Odnotowała najwyższą dynamikę w segmencie.
W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo tygodnika osiągnęło poziom 2,72 mln osób i wzrosło o ponad 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Świat Kobiety

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo miesięcznika osiągnęło poziom 1,29 mln osób i wzrosło o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

To i Owo

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo tygodnika osiągnęło poziom 1,67 mln osób i wzrosło o blisko 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Twój Styl

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo miesięcznika osiągnęło poziom 2,14 mln osób i wzrosło o ponad 4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Świat Seriali

W okresie luty 2008-styczeń 2009 czytelnictwo tygodnika osiągnęło poziom 736 tys. osób i wzrosło o blisko 3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wzrasta także rozpowszechnianie płatne razem:

Fun Club

Odnotował najwyższą dynamikę sprzedaży w segmencie.
W okresie styczeń-grudzień 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 126 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Świat Seriali

W okresie styczeń-grudzień 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 209 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko

Jako jedyny w segmencie odnotował wzrost sprzedaży.
W okresie styczeń-grudzień 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 96 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Magazyn Telewizyjny Kurier TV

W okresie styczeń-grudzień 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 319 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Tele Max

W okresie styczeń-grudzień 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 306 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła ponad 11% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

To i Owo

W okresie styczeń-grudzień 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 480 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 11% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Millward Brown SMG/KRC, CPW , TG: wszyscy 15+, 02.2008-01.2009, n = 47 880, 02.2007-01.2008, n = 46 626
Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, 01-12.2008, 01-12.2007«