Biuro Reklamy i Planowania Mediów Wydawnictwa Bauer modyfikuje strukturę
05.03.2007

Od początku marca zmienia się struktura Biura Reklamy i Planowania Mediów Wydawnictwa Bauer.

Struktura ulega uproszczeniu: wszystkie działy wchodzące w skład Biura podlegają bezpośrednio p.o. Dyrektora Biura, Maciejowi Kutakowi.

Są to działy reklamy pism: luksusowych, poradniczych, poradniczo-rozrywkowych, młodzieżowych, telewizyjnych, motoryzacyjnych, komputerowych, Dział Planowania Mediów oraz nowo utworzone działy: Kluczowych Klientów oraz Promocji Sprzedaży i Marketingu.

Stanowiska Dyrektorów Strategicznych zostały zlikwidowane.

Ponadto stworzono nowe stanowiska:

Dyrektor ds. Sprzedaży - objęła je Beata Madeja - która ponadto będzie odpowiadać bezpośrednio za dział reklamy pism luksusowych oraz zastępować Macieja Kutaka w kwestiach związanych z zarządzaniem pozostałymi działami reklamy.

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów - obejmuje je Marcin Gudowicz przechodzący do Wydawnictwa Bauer z Media Express, gdzie był Dyrektorem Sprzedaży Agencyjnej. Gudowicz będzie odpowiadać za negocjacje kontraktów i ogólną współpracę z domami mediowymi, największymi klientami oraz obsługę budżetów strategicznych w zakresie całego portfolio Wydawnictwa Bauer. W tym celu powstanie również podlegający mu zespół Key Accounts.

Dyrektor Działu Promocji Sprzedaży i Marketingu - zarządzający połączonymi działami i komórkami: Butikiem Kreatywnym, Działem Badań i Analiz, Promocją i Projektami Specjalnymi oraz Windykacją. Nowa struktura będzie zajmować się dostarczaniem zintegrowanych narzędzi wspomagających sprzedaż oraz zaawansowanym doradztwem dla poszczególnych działów i dyrektora BR. Na to stanowisko Wydawnictwo prowadzi rekrutację.

W związku z likwidacją stanowisk dyrektorów strategicznych pracę w Wydawnictwie Bauer zakończył w dniu dzisiejszym Michał Mierzyński, odpowiadający do tej pory za segmenty pism telewizyjnych i komputerowych.


Nasze przychody reklamowe i udziały w rynku dynamiczne rosną, satysfakcja klientów i agencji z naszej obsługi jest na bardzo wysokim poziomie, co wiemy dzięki przeprowadzonym ostatnio badaniom. Modyfikacja struktury pozwoli na skrócenie procesu decyzyjnego, szybsze reagowanie na potrzeby klientów, optymalne wykorzystanie potencjału osób kierujących poszczególnymi działami oraz jeszcze sprawniejszą i efektywniejszą pracę całego Biura Reklamy - powiedział Maciej Kutak.

«