Biuro Reklamy i Planowania Mediów Wydawnictwa Bauer modyfikuje strukturę