DWUTYGODNIKI UTRZYMUJĄ STABILNĄ SPRZEDAŻ MAGAZYNÓW W SEGMENCIE TV
31.08.2010Bardzo dobre wyniki sprzedaży dwutygodników telewizyjnych Wydawnictwa Bauer (TV14 i Tele Świat) przyczyniły się do utrzymania stabilnych wyników tego segmentu w pierwszym półroczu bieżącego roku.


Łączna średnia sprzedaż dwutygodników telewizyjnych Wydawnictwa Bauer w pierwszym półroczu wyniosła 603,8 tys. egzemplarzy**

Tym samym łączna sprzedaż wszystkich czasopism telewizyjnych Wydawnictwa utrzymała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku ubiegłym, mimo że kwiecień bieżącego roku był dla tych czasopism najgorszym miesiącem w historii z powodu tragedii smoleńskiej.

Wprowadzenie przez Wydawnictwo Bauer dwutygodnika TV14 oraz zmiana częstotliwości tygodnika Tele Świat na dwutygodniową umocniło zatem pozycję Wydawnictwa także i w tym segmencie.

**Dane Wydawcy zgłoszone do ZKDP


«