DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA DZIAŁU REKLAMY BAUERA NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM
13.01.2006

Od 1 lutego br. KATARZYNA JABŁOŃSKA przestaje pełnić obowiązki dyrektora zarządzającego działu reklamy Wydawnictwa Bauer w związku z planowanym urlopem macierzyńskim.

Do czasu mianowania następcy Katarzyny Jabłońskiej zarządzanie strategiczne nad działem przejmuje prezes Wydawnictwa Witold Woźniak, wspierany przez Beatę Madeję (dyrektora działu reklamy pism luksusowych) i Michała Mierzyńskiego (dyrektora ds. klientów strategicznych.


«