Komunikat w sprawie porozumienia kolportażowego pomiędzy RUCH i Wydawnictwem Bauer
24.04.2009


RUCH S.A. i Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. informują, że osiągnęły porozumienie w zakresie warunków współpracy kolportażowej oraz podpisały umowę, która będzie obowiązywała przez następne dwa lata.


W toku trzymiesięcznych negocjacji udało się uzyskać satysfakcjonujący obie strony kompromis.


Firmy deklarują chęć podjęcia współpracy w nowych obszarach biznesowych.


«