RAPORT – grupa BRAVO
11.05.2011

MAGAZYN BRAVO – DALSZY WZROST SPRZEDAŻY

Dwutygodnik BRAVO (Wydawnictwo Bauer) sukcesywnie zwiększa sprzedaż.
W pierwszym kwartale 2011 roku sprzedaż pisma wzrosła w stosunku do roku 2010 o 5% (z poziomu 190tys do 200tys egzemplarzy)*.

Jest to kolejny rok, w którym tytuł wykazuje wzrostową tendencję sprzedaży. W roku 2010 średnia sprzedaż wynosiła 203tys egzemplarzy i była o 7% wyższa niż w roku 2009**.


Dane:
* - styczeń –luty 2011 dane ZKDP średnia sprzedaż ogółem, marzec 2011 dane własne
wydawcy średnia sprzedaż ogółem
** - ZKDP rok 2009 i 2010 średnia sprzedaż ogółem


MAGAZYN BRAVO SPORT – STABILNA SPRZEDAŻ W I KWARTALE

Sprzedaż dwutygodnika sportowego dla młodzieży BRAVO SPORT w I kwartale 2011 wyniosła średnio 100tys* i była równa z poziomem sprzedaży w roku ubiegłym (I kw. 2010 102tys)**.

Od 2009 roku sprzedaż tytułu jest bardzo stabilna i rokrocznie przekracza poziom 100tys egzemplarzy**.


Dane:
* - styczeń –luty 2011 dane ZKDP średnia sprzedaż ogółem, marzec 2011 dane własne
wydawcy średnia sprzedaż ogółem
** - ZKDP rok 2009 i 2010 średnia sprzedaż ogółem


MIESIĘCZNIK BRAVO GIRL – WZROST SPRZEDAŻY

Magazyn BRAVO GIRL po zmianie cyklu wydawniczego z dwutygodnika na miesięcznik (w numerze 6/2011, na rynku 24 marca 2011), według danych wydawcy zanotował 30% wzrost sprzedaży w stosunku do średniej sprzedaży tytułu ukazującego się w cyklu dwutygodniowym (78tys egzemplarzy - numery od 01/2011-05/2011)*, prognozowana sprzedaż tytułu jako miesięcznik to 101tys egzemplarzy (numery 06 i 07/2011)**.


Dane:
* - styczeń –luty 2011 dane ZKDP średnia sprzedaż ogółem, marzec 2011 dane własne
wydawcy średnia sprzedaż ogółem
** - dane własne wydawcy, średnia sprzedaż ogółem«