Zmiany w miesięczniku Twój STYL
03.11.2004

Anna Ławniczak została mianowana szefową działu psychologii miesięcznika Twój STYL.


Aleksandra Stelmach objęła stanowisko szefowej działu zdrowia, zajmowane dotyczhczas przez Annę Ławniczak.


Dotyczasowa szefowa działu psychologii, Hanna Samson, odeszła z Wydawnictwa.

«