Nostalgia

Nostalgia

Nostalgia

dwumiesięcznik
Rozpowszechnianie płatne razem: 54 000 egz.
Czytelnictwo: 104 000 osób
Źródło:
Polskie Badania Czytelnictwa, 8.2018-2.2019, CPW, 15+, n = 11 634; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer
dane własne wydawcy

Miesięcznik o największych gwiazdach
minionych lat.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

T +48 22 517 06 25
M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa